Voorwaarden

Retourbeleid / Herroepingsrecht

Te verzenden aan:

www.houtenmeubeloutlet.nl

Zandwilg 21, 1731 LS Winkel, Noord-Holland

Nederland

Uitsluitend te gebruiken voor aankopen via

www.houtenmeubeloutlet.nl

HERROEPINGSFORMULIER

Factuurnummer

Invuldatum

Bestelnummer

Besteldatum

Ontvangstdatum

iban

Hierbij de(e)l(en) ik/wij* mede onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende

goederen/ levering van de bovenstaande dienst(en) herroep/herroepen*.

* doorhalen wat niet van toepassing is

Naam

Adres

Huisnummer

Post code

Woonplaats

Telefoon

E-mailadres

Handtekening van consument(en)

Reden van retour:

Verkeerd besteld

Verkeerd geleverd

Onjuiste kleur

Anders,namelijk:

Controleer a.u.b. of alle velden correct en volledig zijn ingevuld. A.u.b. (het)(de) te retourneren

artikel(en) compleet,degelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te verzenden. Vermeld uw

naam en adres ook duidelijk op de buitenzijde van het pakket. Dit volledig ingevulde formulier

volstaat bij het retourneren van het pakket; het meesturen van een bestelbon of factuur is bij ons

niet noodzakelijk! De originele verpakking dient niet beschadigd te zijn.

www.houtenmeubeloutlet.nl

Zandwilg 21, 1731 LS, Winkel,Noord-Holland Nederland

T . 06-41774998

www.houtenmeubeloutlet.nl

info@houtenmeubeloutlet.nl

IBAN :NL16RABO0115587780